Virksomhedscoaching

Trivsel på arbejdspladsen, udvikling af medarbejdere, livsstilsændring og behandling/forebyggelse af stress.

Coaching er et effektivt værktøj i forbindelse med trivsel og udvikling på arbejdspladsen og at medarbejderne trives kan ses på bundlinien.

Som den eksterne coach kan jeg berøre emner, der ikke vil være hensigtsmæssige at berøre ved de interne samtaler.

Sammen med medarbejderen arbejdes både med balance i privatlivet samt på arbejdspladsen. Oftest hænger det uvilkårligt sammen.

Jeg kan tilbyde et klippekort til virksomheden – hvor I / lederen har mulighed for direkte at kontakter mig i forbindelse med at en medarbejder udviser stress. Via en personlig samtale, finder vi frem til, hvad der skal til og hvor mange sessioner medarbejderen skal have.  

Når jeg arbejder med stresscoaching kombinerer jeg redskaberne  stresscoaching med de kompetencer jeg har indenfor mindfulness.   

Kontakt mig for et uforpligtende møde – hvor vi kan se på mulighederne for at anvende coachingen i jeres virksomhed.